เทคโนโลยี CARBON ของ SCOTT

เส้นใยคาร์บอน HMF: HMF ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเพื่อให้มีน้ำหนักเบา โดย HMF เป็นเส้นใยที่ผสานความคงทนและความ stiff ได้อย่างลงตัวซึ่งทำให้กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้จักรยานนั้นตอบสนองอย่างยอดเยี่ยมในการขี่ ความรู้ด้านนี้เองของ Scott คือสิ่งที่ช่วยสร้างการวิธีการวางแผ่นคาร์บอนทั้งทิศทางและขนาด คาร์บอน HMF จึงเป็นคาร์บอนที่มีมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานของตลาดในปัจจุบัน


เส้นใยคาร์บอน HMX : Scott ได้คาร์บอนมาตรฐานเดิมในท้องตลาดมาเป็นคาร์บอน HMF แต่ HMX เป็นเส้นใยที่คิดค้นขึ้นโดย Scott ซึ่งมีความ stiff เพิ่มขึ้น 20% จาก HMFเมื่อน้ำหนักเท่ากัน วัสดุที่พิเศษเช่นนี้ทำให้วิศวกรของ Scott สามารถสร้างจักรยานที่มีน้ำหนักเบาและขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตคาร์บอน HMXจะสูงกว่า HMF ถึง 3 เท่า ทำให้เราใช้คาร์บอนชนิดนี้ในรถรุ่นท็อปเท่านั้น เช่น Premium, Team Issue และ RC

เส้นใยคาร์บอน HMX -SL: การผสมผสานเส้นใยที่มีประสิทธิ์ภาพสูที่สุดที่มีอยู่ในทุกวันนี้และช้เทคนิค MR70 ในการจัดวางชั้นของ เส้นใยคาร์บอน โดย SCOTT เลือกใช้เส้นใยดิบที่ผ่านการอบจนได้คาร์บอนที่มีคุณภาพสูงสุดและมีความแข็งแรงที่สุด คือ ใยคาร์บอน YS60 พร้อมเพิ่มความแข็งแรงโดยใช้ นาโน เลซิ่น โดยผู้เชียวชาญจะใช้ในบางจุดของเฟรมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลำน้ำหนักในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปจนหมด จนได้มาซึ่ง เฟรม HMX–SLและ เทคโนโลยีนี้ถูกใช้ในจักรยานเสือหมอบ SCOTT Addict SL เท่านั้น

 


Visitors: 389,589